Skip links

Hamsadhwani

Hamsadhwani

Sabha – Hamsadhwani
Violin – HN Bhaskar
Mridangam – Vijay Natesan
Khanjira/Ghatam – Anirudh Athreya
Venue – Youth Hostel, Indira Nagar

Date

Mar 28 2020

Time

6:15 pm

Location

Chennai

Leave a comment

Name*

Website

Comment